A part of Merck

105874 | Nadchloran magnezowy, hydrat

105874
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 105874.0500 replaces MX0069A-1, material has similar specification

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical Formula
   64010-42-0233-108-3Cl₂MgO₈ * x H₂OMg(ClO₄)₂ * x H₂O

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1058740100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Puszka metalowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1058740500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Puszka metalowa 500 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number105874
       ReplacesMX0069A-1
       References
       Product Information
       CAS number64010-42-0
       EC number233-108-3
       Hill FormulaCl₂MgO₈ * x H₂O
       Chemical formulaMg(ClO₄)₂ * x H₂O
       HS Code2829 90 10
       Applications
       ApplicationMagnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO₄)₂] for analysis EMSURE®. CAS 64010-42-0, pH 8.2 (50 g/l, H₂O, 25 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density2.60 g/cm3 (25 °C) (substancja bezwodna)
       pH value8.2 (50 g/l, H₂O, 25 °C)
       Bulk density600 - 800 kg/m3
       Solubility500 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P221: Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi, związki metali ciężkich, kwasy i zasady.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       Storage class5.1B Silnie utleniające materiały niebezpieczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal22
       Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Irritant
       Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 8-36/37/38
       Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
       S PhraseS 17-26
       Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1475 , 5.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1475 , 5.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1475 , 5.1, II, Segregation Group: 13 (Perchlorates)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (complexometric)≥ 83 %
       Chloride (Cl)≤ 0.005 %
       Nitrate (NO₃)≤ 0.002 %
       Free alkali (as magnesium oxide)≤ 0.05 %
       Free acid (as perchloric acid)≤ 0.05 %
       Particle size (1-4 mm)about 75%