A part of Merck

115942 | Zieleń malachitowa, szczawian (C.I. 42000)

115942
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1159420025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1159420100
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 100 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number115942
       DescriptionMalachite green oxalate (C.I. 42000)
       OverviewMalachite green oxalate (C.I. 42000) is a CERTISTAIN® dry dye that is used for the preparation of a staining solution that is used for differential spore staining in bacteriological samples of human origin.
       As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations.
       References
       Product Information
       CAS number2437-29-8
       EC index number602-096-00-5
       EC number219-441-7
       Hill FormulaC₅₂H₅₄N₄O₁₂
       Chemical formulaC₄₆H₅₀N₄ * 2 C₂HO₄ * C₂H₂O₄
       Molar Mass927.01 g/mol
       HS Code3204 13 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationMalachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain®. CAS 2437-29-8, EC Number 219-441-7, chemical formula C₄₆H₅₀N₄ * 2 C₂HO₄ * C₂H₂O₄. Malachite green oxalate (C.I. 42000) MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Melting Point159 °C
       pH value2.4 (10 g/l, H₂O, 24 °C)
       Bulk density400 - 500 kg/m3
       Solubility110 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Hazard Statement(s)H301: Działa toksycznie po połknięciu.
       H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
       H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować ochronę oczu.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       RTECSBQ1190000
       Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 22-41-50/53-63
       Działa szkodliwie po połknięciu.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
       S PhraseS 26-36/37/39-46-60-61
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Dye content (spectrophotometrically)≥ 90 % (als C₄₆H₅₀N₄ *2 C₂HO₄ *C₂H₂O₄)
       Identity
       - oxalate

       passes test
       - UV/VIS-Spectrumpasses test
       Absorption maximum λ max (water)616 - 620 nm
       Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; water)1730 - 1960
       TLC-Testpasses test
       Loss on drying (50 °C / < 1 hPa)≤ 7 %
       Suitability for microscopypasses test

       Documentation

       MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Certificates of Analysis

       Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
       1159420025 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
       1159420100 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

       Brochure

       Title
       Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
       Products for microscopy - All you need for successful working

       Reach Use

       Tytuł
       Reach Use

       Instructions for Use

       Title
       115942 Certistain® Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy