A part of Merck

106028 | Metanol-D4

106028
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   811-98-3212-378-6CD₄OCD₃OD36.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1060280001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1060280005
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glas bottle pre packed 10x 0.5 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1060280009
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1060280010
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Ampulka z septum 10 ml
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           1060280025
           Pobieram informacje o dostępności...
           Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
           Dostępny w magazynie 
           Wycofano
           Dostępna ograniczona ilość
           Dostępność będzie potwierdzona
            Remaining : Will advise
             Remaining : Will advise
             Doradzimy
             Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

             Glas bottle pre packed 25 ml
             Pobieranie ceny...
             Nie udało się pobrać ceny
             Minimum Quantity needs to be mulitiple of
             Na zapytanie Więcej informacji
             Zapisano ()
              
             Poproś o podanie ceny netto
             1060280100
             Pobieram informacje o dostępności...
             Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
             Dostępny w magazynie 
             Wycofano
             Dostępna ograniczona ilość
             Dostępność będzie potwierdzona
              Remaining : Will advise
               Remaining : Will advise
               Doradzimy
               Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

               Glas bottle pre packed 100 ml
               Pobieranie ceny...
               Nie udało się pobrać ceny
               Minimum Quantity needs to be mulitiple of
               Na zapytanie Więcej informacji
               Zapisano ()
                
               Poproś o podanie ceny netto
               Description
               Catalogue Number106028
               SynonymsTetradeuteromethanol
               OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
               References
               Product Information
               CAS number811-98-3
               EC number212-378-6
               Hill FormulaCD₄O
               Chemical formulaCD₃OD
               Molar Mass36.07 g/mol
               HS Code2845 90 10
               Structure formula Image
               Applications
               ApplicationMethanol-D4 deuteration degree min. 99.8 % for NMR spectroscopy MagniSolv™. Methanol-D4 CAS 811-98-3, chemical formula CD₃OD, molar mass 36.07 g/mol. Structural formula of Methanol-D4, MSDS, and description below.
               Biological Information
               Physicochemical Information
               Boiling point64.5 °C (1013 hPa)
               Density0.79 g/cm3 (20 °C)
               Explosion limit5.5 - 36.5 %(V)
               Flash point11 °C
               Ignition temperature455 °C
               Melting Point-98 °C
               Vapor pressure128 hPa (20 °C)
               Dimensions
               Materials Information
               Toxicological Information
               LD 50 oralLD50 Szczur 5628 mg/kg
               LD 50 dermalLD50 Królik 17100 mg/kg
               Safety Information according to GHS
               Hazard Pictogram(s)


               Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
               H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
               H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
               Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
               P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
               P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
               P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
               P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
               P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
               P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
               Storage class3 Ciecze łatwopalne
               WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
               Disposal1
               Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
               Safety Information
               Hazard Symbols Flammable
               Toxic
               Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna
               R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
               Produkt wysoce łatwopalny.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
               S PhraseS 7-16-36/37-45
               Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
               Product Usage Statements
               Storage and Shipping Information
               StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
               Packaging Information
               Transport Information
               Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
               Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
               Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
               Supplemental Information
               Specifications
               Deuteration degree≥ 99.80 %
               Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.030 %
               Performance test (NMR-spectrum)passes test

               Documentation

               MSDS

               Title

               Safety Data Sheet (SDS) 

               Certificates of Analysis

               Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
               1060280001 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1060280005 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1060280009 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1060280010 Ampulka z septumDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1060280025 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
               1060280100 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

               Brochure

               Title
               Atractivos - MagniSolv - disolventes deuterados de Merck
               Attractive - MagniSolv, deuterated solvents

               Reach Use

               Tytuł
               Reach Use