A part of Merck

815032 | N,N-Dimetyloacetamid-d9

815032
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #Hill FormulaMolar Mass
   16727-10-9C₄D₉NO96.18 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8150320001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number815032
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number16727-10-9
     Hill FormulaC₄D₉NO
     Molar Mass96.18 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationN,N-Dimethylacetamide-D9 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 16727-10-9, molar mass 96.18 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point165 - 166 °C (1013 hPa)
     Density0.94 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.7 - 11.5 %(V)
     Flash point64 °C
     Ignition temperature400 °C
     Melting Point-20 °C
     Vapor pressure1.76 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 5830 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik 2240 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
     H312 + H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal9
     Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja szkodliwa
     R PhraseR 61-20/21
     Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa szkodliwie również przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
     S PhraseS 53-45
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99 %