A part of Merck

102937 | N,N-Dimetyloformamid

102937
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   68-12-2200-679-5C₃H₇NOHCON(CH₃)₂73.09 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1029370500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1029372500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number102937
       SynonymsDMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide
       DescriptionN,N-Dimethylformamide
       OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
       References
       Product Information
       CAS number68-12-2
       EC index number616-001-00-X
       EC number200-679-5
       Hill FormulaC₃H₇NO
       Chemical formulaHCON(CH₃)₂
       Molar Mass73.09 g/mol
       HS Code2924 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationN,N-Dimethylformamide for spectroscopy Uvasol®. CAS 68-12-2, EC Number 200-679-5, chemical formula HCON(CH₃)₂. N,N-Dimethylformamide MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point153 °C (1013 hPa)
       Density0.94 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.2 - 16 %(V)
       Flash point57.5 °C
       Ignition temperature410 °C
       Melting Point-61 °C (zewnętrzna Karta Charakterystyki)
       pH value7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure3.77 hPa (20 °C)
       Solubility1000 g/l rozpuszczalny
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 3010 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 1500 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
       H226: Łatwopalna ciecz i pary.
       H312 + H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
       P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       RTECSLQ2100000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 61-20/21-36
       Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa szkodliwie również przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.Działa drażniąco na oczy.
       S PhraseS 53-45
       Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2265 , 3, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2265 , 3, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2265 , 3, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.9 %
       Evaporation residue≤ 0.0002 %
       Water≤ 0.02 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
       Transmission (at 270 nm)≥ 25 %
       Transmission (at 275 nm)≥ 60 %
       Transmission (at 290 nm)≥ 80 %
       Transmission (at 300 nm)≥ 90 %
       Transmission (from 330 nm)≥ 98 %
       Absorbance (at 270 nm)≤ 0.60
       Absorbance (at 275 nm)≤ 0.22
       Absorbance (at 290 nm)≤ 0.10
       Absorbance (at 300 nm)≤ 0.05
       Absorbance (from 330 nm)≤ 0.01
       Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Application Facete

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®