A part of Merck

801551 | N-Butylo-2,2'-iminodietanol

801551
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   102-79-4203-055-0C₈H₁₉NO₂CH₃(CH₂)₃N(CH₂CH₂OH)₂161.24 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8015510250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8015511000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number801551
       SynonymsN-Butylbis(2-hydroxyethyl)-amine, N-Butyldiethanolamine
       DescriptionN-Butyl-2,2'-iminodiethanol
       References
       Product Information
       CAS number102-79-4
       EC number203-055-0
       Hill FormulaC₈H₁₉NO₂
       Chemical formulaCH₃(CH₂)₃N(CH₂CH₂OH)₂
       Molar Mass161.24 g/mol
       HS Code2922 19 85
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationN-Butyl-2,2'-iminodiethanol for synthesis. CAS 102-79-4, EC Number 203-055-0, chemical formula CH₃(CH₂)₃N(CH₂CH₂OH)₂. N-Butyl-2,2'-iminodiethanol MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: N-Butylbis(2-hydroxyethyl)-amine, N-Butyldiethanolamine
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point264 °C (1013 hPa)
       Density0.97 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.1 - 6.5 %(V)
       Flash point143 °C
       Ignition temperature260 °C
       Melting Point-45 °C
       pH value10.8 - 11.1 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure3.6 hPa (120 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 4800 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       RTECSKK0525000
       Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangersubstancja ?r?ca
       R PhraseR 34
       Powoduje oparzenia.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2735 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2735 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2735 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.969 - 0.971
       Water (K. F.)≤ 0.50 %
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcohols > Substituted Alcohols > Aminoalcohols
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcohols > Substituted Alcohols > Aminoalcohols
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcohols > Substituted Alcohols > Aminoalcohols