A part of Merck

114785 | Nikiel test

114785
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1147850001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 250 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number114785
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Łatwopalne ciecze
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Irritant
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1147850001 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Certificates

     Title
     114785 - Certificate of Quality - Spectroquant Nickel-Test / Nickel Test / Test Niquel

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Technical Info

     Title
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2010 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2400 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2500 Odyssey photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2700 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2800 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3800 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3900 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 4000 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 5000 photometer from Hach
     Programming data for Spectrophotometer and Spectroquant Test Kits measured with a Reference Spectrophotometer
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2000 photometer from Hach
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2010 photometer from Hach
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2400, DR 2500, DR2700, DR3800, DR3900, DR 5000, DR6000 photometer from Hach
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 4000 photometer from Hach

     Instructions for Use

     Title
     Manual Spectroquant Photometer NOVA 60
     114785 Spectroquant Nickel Test
     Manual Spectroquant Multy - Operating manual
     Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 100
     Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 300

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     114554 Nikiel test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     114554 Nikiel test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     173016 Prove 100 Pokaż ceny i dostępność
     173017 Prove 300 Pokaż ceny i dostępność
     173018 Prove 600 Pokaż ceny i dostępność
     100456 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
     102186 Węgiel drzewny aktywowany Pokaż ceny i dostępność
     105432 Amoniak, roztwór 25% Pokaż ceny i dostępność
     109072 Kwas siarkowy Pokaż ceny i dostępność
     109137 Wodorotlenek sodowy, roztwór Pokaż ceny i dostępność
     109532 Paski wskaźnikowe pH, pH 7,5 - 14 Pokaż ceny i dostępność
     109533 Paski wskaźnikowe pHpH 5,0 - 10,0 Pokaż ceny i dostępność
     109752 Fotometr NOVA 60 A Pokaż ceny i dostępność
     110006 Nikiel test Pokaż ceny i dostępność
     114687 Crack Set 10 Pokaż ceny i dostępność
     114688 Crack Set 10C Pokaż ceny i dostępność
     114724 Puste kuwety 16 mm Pokaż ceny i dostępność
     114944 Kuwety prostokątne 50 mm Pokaż ceny i dostępność
     114946 Kuwety prostokątne 10 mm Pokaż ceny i dostępność
     114947 Kuwety prostokątne 20 mm Pokaż ceny i dostępność
     171200 Termoreaktor TR 320 Pokaż ceny i dostępność
     171201 Termoreaktor TR 420 Pokaż ceny i dostępność
     171202 Termoreaktor TR 620 Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100707 Spektrofotometr UV-VIS Pokaż ceny i dostępność
     173502 Semimikrokuwety 50 mm Pokaż ceny i dostępność
     173630 Kolorymetr Multy Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Beverages > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > Nickel
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests