A part of Merck

114942 | Azotany w wodzie morskiej test

114942
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1149420001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 50 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number114942
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Dangerous for the environment
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1830 Schwefelsäure, Lösung, 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1830 SULPHURIC ACID SOLUTION, 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1830 SULPHURIC ACID SOLUTION, 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1149420001 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Certificates

     Title
     114942 - Certificate of Quality - Spectroquant Nitrate Test in seawater / Nitrat-Test in Seewasser / Test Nitratos en agua de mar

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water, Food & Environmental Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories (Merck)

     Technical Info

     Title
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2010 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2400 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2500 Odyssey photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2700 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2800 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3800 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3900 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 4000 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 5000 photometer from Hach
     Programming data for Spectrophotometer and Spectroquant Test Kits measured with a Reference Spectrophotometer

     Instructions for Use

     Title
     Manual Spectroquant Photometer NOVA 60
     114942 - Spectroquant Nitrate Test in seawater
     Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 100
     Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 300
     Umrechnungstabellen / Conversion tables

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     114556 Azotany w wodzie morskiej test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     114556 Azotany w wodzie morskiej test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100707 Spektrofotometr UV-VIS Pokaż ceny i dostępność
     114675 CombiCheck 20 Pokaż ceny i dostępność
     125036 Azotany roztwór mianowany, CRM Pokaż ceny i dostępność
     125037 Azotany roztwór wzorcowy, CRM Pokaż ceny i dostępność
     125038 Azotany roztwór wzorcowy, CRM Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Agriculture > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Nitrate in Seawater
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests