A part of Merck

840048 | Tetrafluoroboran O-(1H-benzotriazol-1-ilo)- N,N,N',N'-tetrametylouroniowy

840048
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   125700-67-6423-040-4C₁₁H₁₆BF₄N₅O321.09 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8400480010
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 10 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number840048
     References
     Product Information
     CAS number125700-67-6
     EC number423-040-4
     Hill FormulaC₁₁H₁₆BF₄N₅O
     Molar Mass321.09 g/mol
     HS Code2933 99 80
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationO-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate for synthesis. CAS 125700-67-6, molar mass 321.09 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point195 - 199 °C rozkłada się
     Solubility3 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H228: Substancja stała łatwopalna.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     Storage class4.1A Inne niebezpieczne materiały wybuchowe
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Safety Information
     Hazard Symbols Explosive
     Irritant
     Categories of dangersubstancja o w???ciwo?ciach wybuchowych, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 2-36/37/38
     Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
     S PhraseS 15
     Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1325 , 4.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1325 , 4.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1325 , 4.1, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HPLC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Melting range (lower value)≥ 195 °C
     Melting range (upper value)≤ 199 °C
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Urea and Derivatives
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Coupling Reagents and Additives
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Coupling Reagents and Additives
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Triazoles, Tetrazoles
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Triazoles, Tetrazoles
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Urea and Derivatives
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Triazoles, Tetrazoles
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Urea and Derivatives