101736 OSTEOMOLL®

101736
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Contact Customer Service
   Wyświetl ceny i dostępność

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowy DostępnośćOpakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1017361000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
     Contact Customer Service

     Butelka plastikowa 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number101736
     DescriptionOSTEOMOLL RAPID DECALCIFIER-SOLUTION FOR
     OverviewDecalcification is necessary for optical microscopic examinations of hard tissue in routine histological procedures. For the decalcification of sensitive, calcium-containing tissues, such as iliac crest biopsies, OSTEOSOFT® can be used. Its formulation is based on EDTA. Its pendant, OSTEOMOLL®, can be used for the decalcification of hard tissue such as teeth and bone as its formulation is based on formaldehyde and hydrochloric acid. Both solutions are color-coded, to distinguish them from each other, fixatives and solvents used in the histological laboratory. OSTEOSOFT® is color-coded yellow, OSTEOMOLL® is color-coded blue. Whereby OSTEOSOFT® preserves the antigen structures in the tissue, thus, an IHC analysis can be performed, OSTEOMOLL® will be used for tissues that are not destined for antibody analysis.
     Both decalcifiers can be used for clinical diagnostic purposes and in laboratory accreditation processes as they are certified and registered as IVD and CE product.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     ApplicationDecalcification solution for bone and hard tissues in histology
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.10 g/ml (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H350: Może powodować raka.
     H290: Może powodować korozję metali.
     H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P280: Stosować rękawice ochronne.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Signal WordNiebezpieczeństwo
     Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal9
     Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsToxic
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza, substancja uczulaj?ca
     R PhraseR 45-20/21/22-36/37/38-68-43
     Może powodować raka.Działa szkodliwie również przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
     S PhraseS 53-36/37-45
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1789 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1789 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Performance testpasses test

     Documentation

     OSTEOMOLL® MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     OSTEOMOLL® Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1017361000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
     Products for Microscopy-The Color of Life Science

     Instructions for Use

     Title
     101736 OSTEOMOLL® rapid decalcifier-solution for histology
     101736 OSTEOMOLL® szybko działający roztwór odwapniający do histologii

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     109204 Lazur Giemsy eozyna i błękit metylenowy, roztwór Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Universal Reagents > Decalcification
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Auxiliaries for Histology