A part of Merck

124505 | Tlenek osmu(VIII)

124505
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 124505.0001 replaces OX0260-5, material is similar, pack size is same
   In North America 124505.0500 replaces OX0260-3, material is similar, pack size is same

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1245050001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Ampulka szklana 1 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1245050100
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Ampulka szklana 100 mg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1245050500
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Ampulka szklana 500 mg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number124505
         ReplacesOX0260-5; OX0260-3
         SynonymsOsmic acid, Osmiumtetraoxide
         DescriptionOsmium(VIII) oxide
         OverviewOsmium tetroxide for microscopy can be used to visualize unsaturated lipids. A part of the lipids is immediately blackened by the influence of osmic acid solution. The immediate black coloration results from the -C=C- double bond of the unsaturated fatty acid. The fatty acids that are made brownish at first can be blackened by treatment with 60-70% alcohol. For electron microscopy or semithin sectioning the glutardialdehyde-fixed specimens are post-fixed with osmium(VIII) oxide. Lipid inclusions appear black on a yellow to brown background. It is an IVD / CE registered product
         References
         Product Information
         CAS number20816-12-0
         EC index number076-001-00-5
         EC number244-058-7
         Hill FormulaO₄Os
         Chemical formulaOsO₄
         Molar Mass254.19 g/mol
         HS Code2843 90 90
         Applications
         ApplicationOsmium(VIII) oxide for microscopy. CAS 20816-12-0, EC Number 244-058-7, chemical formula OsO₄.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point130 °C (1013 hPa)
         Density4.91 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point40 °C
         pH value6 (25 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure10 hPa (20 °C)
         Bulk density1500 kg/m3
         Solubility65 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 15 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H300 + H310 + H330: Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         Storage class6.1B Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Disposal27
         Pozostałości zawierające wartościowe metale możliwe do odzyskania należy zawracać do ponownego użycia. Kategoria H.
         Safety Information
         Hazard Symbols Very toxic
         Categories of dangersubstancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca
         R PhraseR 26/27/28-34
         Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Powoduje oparzenia.
         S PhraseS 7/9-26-45
         Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2471 , 6.1, I
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2471 , 6.1, I
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2471 , 6.1, I, Marine Pollutant: P
         Supplemental Information
         Specifications
         Identity (Raman-spectrum)conforms

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         1245050001 Ampulka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1245050100 Ampulka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1245050500 Ampulka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
         Products for microscopy - All you need for successful working

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Instructions for Use

         Title
         124505 Osmium(VIII) oxide for microscopy

         Powiązane produkty i zastosowania

         Accessories (Primary)

         Numer katalogowy Opis  
         112179 Glutarodialdehyd, roztwór 25% Pokaż ceny i dostępność

         Związane produkty według: Application Facete

         Kategorie

         IVD/OEM Materials & Reagents
         IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Histological Staining Solutions
         IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Histological Staining Kits
         IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Universal Reagents > Fixation