A part of Merck

112122 | Dodatek wybiórczy PALCAM dla Listeria wg van Nettena i in.

112122
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1121220010 replaces and is identical to 1.12122.0017

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1121220010
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 10 x 1 vial
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number112122
     Replaces1.12122.0017
     References
     Product Information
     HS Code3824 99 93
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
     H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować ochronę oczu.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 41-52/53
     Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 26-39-61
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić okulary lub ochronę twarzy.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
     Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
     Supplemental Information
     Specifications
     Supplement tested in PALCAM-Listeria-Selektive agar (Base) acc. to VAN NETTEN et al. art. no. 1.11755.
     Recovery on test medium
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)

     ≥ 50 %
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)≥ 50 %
     - Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)≥ 50 %
     - Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)≥ 50 %
     - Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)≤ 0.01 %
     - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)≤ 0.01 %
     - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)≤ 0.01 %
     Black zone
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)

     +
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)+
     - Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)+
     - Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)+
     Incubation: Listeria 48 hrs.; 35 °C; aerobaic. Other strains 72 hrs.; 30 °C; aerobic.

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     111755 Agar PALCAM wybiórczy dla Listeria (podstawa) Pokaż ceny i dostępność
     104148 Singlepath® L'mono Pokaż ceny i dostępność
     109628 Bulion zbuforowany do wzbogacania Listeria (podstawa) Pokaż ceny i dostępność
     110398 Bulion FRASERA, wybiórczy, wzbogacający dla Listeria (podstawa) Pokaż ceny i dostępność
     110549 Bulion LEB wzbogacający dla Listeria wg FDA/ IDF-FIL Pokaż ceny i dostępność
     110823 Bulion PALCAM wybiórczy, wzbogacający dla Listeria wg VAN NETTENA i in. (podstawa) Pokaż ceny i dostępność

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Product > Dehydrated and Ready-to-use Culture Media
     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Organism > Listeria Monocytogenes & Listeria Genus
     Industrial Microbiology > Culture Media > Raw Materials & Supplements > Supplements for Culture Media
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Listeria