A part of Merck

109270 | Roztwór Papanicolaousa 3c roztwór wielobarwny EA 65

109270
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1092700100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109270
     DescriptionPAPANICOLAOU'S SOLUTION 3C POLYCHROMATIC
     OverviewThe cytological staining technique developed by Papanicolaou is still the standard method in cancer and hormone cycle diagnosis. Differential cytoplasm staining can be achieved using orange stains in conjunction with polychrome solution. 4 different polychrome solutions are available, they differ in the various concentrations of the components and produce different cytoplasm stains. Polychrome solutions EA 65, Papanicolaou’s solutions 3d and 3c, are normally used for mucous rich, non-gynaecological material. Papanicolaou’s solution 3c gives red staining results and Papanicolaou’s solution 3d gives blue-green staining results. It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes.
     References
     Product Information
     HS Code3204 19 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.82 g/cm3 (20 °C)
     Flash point15 °C
     pH value5.8 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna
     R PhraseR 11
     Produkt wysoce łatwopalny.
     S PhraseS 16
     Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1170 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1170 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1170 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitability for microscopy (Vaginal smear)passes test
     Nucleiblue to dark violet
     Cytoplasmred

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1092700100 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Cytodiagnosis staining methods
     Products for microscopy - All you need for successful working

     Reach Use

     Tytuł
     Reach Use

     Instructions for Use

     Title
     106887 Papanicolaou's solution 2b Orange II solution for cytological cancer and cycle diagnosis
     106888 Papanicolaou's solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosis
     109270 Papanicolaou’s solution 3c polychromatic solution EA 65 - for cytological cancer and cycle diagnosis

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     106887 Roztwór 2b Papanicolaousa, roztwór oranżu II Pokaż ceny i dostępność
     106888 Roztwór 2a Papanicolaousa, roztwór oranżu G (OG 6) Pokaż ceny i dostępność
     109253 Roztwór Papanicolaousa 1a roztwór hematoksyliny Harrisa Pokaż ceny i dostępność
     109254 Roztwór Papanicolaousa 1b roztwór hematoksyliny S Pokaż ceny i dostępność
     109269 Roztwór Papanicolaousa 3d roztwór wielobarwny EA 65 Pokaż ceny i dostępność
     109271 Roztwór Papanicolaousa 3a roztwór wielobarwny EA 31 Pokaż ceny i dostępność
     109272 Roztwór Papanicolaou 3b roztwór wielobarwny EA 50 Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     106887 Roztwór 2b Papanicolaousa, roztwór oranżu II Pokaż ceny i dostępność
     106888 Roztwór 2a Papanicolaousa, roztwór oranżu G (OG 6) Pokaż ceny i dostępność
     109253 Roztwór Papanicolaousa 1a roztwór hematoksyliny Harrisa Pokaż ceny i dostępność
     109254 Roztwór Papanicolaousa 1b roztwór hematoksyliny S Pokaż ceny i dostępność
     109269 Roztwór Papanicolaousa 3d roztwór wielobarwny EA 65 Pokaż ceny i dostępność
     109271 Roztwór Papanicolaousa 3a roztwór wielobarwny EA 31 Pokaż ceny i dostępność
     109272 Roztwór Papanicolaou 3b roztwór wielobarwny EA 50 Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Cytology > Cytological Staining Reagents