A part of Merck

109065 | Kwas nadchlorowy

109065
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   EC NumberGrade Value
   200-580-7Reag. Ph Eur,Reag. USP

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1090651000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109065
     References
     Product Information
     EC index number607-002-00-6
     EC number200-580-7
     GradeReag. Ph Eur,Reag. USP
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.06 g/cm3 (20 °C)
     Flash point40 °C
     Ignition temperature485 °C
     pH value0.1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H290: Może powodować korozję metali.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal22
     Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja ?r?ca
     R PhraseR 10-35
     Produkt łatwopalny.Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 23-26-45
     Nie wdychać pary.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2789 , 8 (3), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2789 , 8 (3), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2789 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Volumetric solution in accordance to the chapter reagents of the Pharmacopoeia (Ph Eur, USP).
     Amount-of-substance concentration0.1000 mol/l
     Water content (according to Karl Fischer)0.1 - 0.2 %
     The concentration of this volumetric solution was determined with volumetric standard Tris(hydroxymethyl)aminomethane (article number 1.02408). The determined titer at 20°C was 1.000 with an expanded measurement uncertainty of ± 0.003 (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 723e (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard Tris(hydroxmethyl)aminomethane, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
     Note: The titer is a correction factor to correct variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For exact titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and conditions directly after opening a bottle of new solution and at regular time intervals.

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     102408 Tris (hydroksymetylo)aminometan Pokaż ceny i dostępność
     106202 1-Naftolobenzeina Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     102408 Tris (hydroksymetylo)aminometan Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Volumetric Solutions Titripur®, Titripac®, Titrisol®, Titriplex® > Titripur® Ready-to-use Solutions