A part of Merck

100517 | Kwas nadchlorowy 70%

100517
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1005170250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1005171000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glas bottle pre packed 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number100517
       References
       Product Information
       HS Code2811 19 80
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point198.7 °C (1013 hPa)
       Density1.68 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point-18 °C
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H271: Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
       H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class5.1A Silnie utleniające materiały niebezpieczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal22
       Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Corrosive
       Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja ?r?ca
       R PhraseR 5- 8-35
       Ogrzanie grozi wybuchem.Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Powoduje poważne oparzenia.
       S PhraseS 23-26-36-45
       Nie wdychać pary.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1873 , 5.1 (8), I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1873 , 5.1 (8), I
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1873 , 5.1 (8), I, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)≥ 70 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Chloride (Cl)≤ 1000 ppb
       Phosphate (PO₄)≤ 100 ppb
       Sulphate (SO₄)≤ 1000 ppb
       Total nitrogen (N)≤ 5000 ppb
       Ag (Silver)≤ 1 ppb
       Al (Aluminium)≤ 5 ppb
       As (Arsenic)≤ 0.5 ppb
       Au (Gold)≤ 0.5 ppb
       Ba (Barium)≤ 1 ppb
       Be (Beryllium)≤ 0.5 ppb
       Bi (Bismuth)≤ 0.5 ppb
       Ca (Calcium)≤ 30 ppb
       Cd (Cadmium)≤ 1 ppb
       Co (Cobalt)≤ 0.5 ppb
       Cr (Chromium)≤ 5.0 ppb
       Cu (Copper)≤ 0.5 ppb
       Fe (Iron)≤ 20 ppb
       Ga (Gallium)≤ 0.5 ppb
       Ge (Germanium)≤ 0.5 ppb
       Hg (Mercury)≤ 5 ppb
       In (Indium)≤ 0.5 ppb
       K (Potassium)≤ 5 ppb
       Li (Lithium)≤ 0.5 ppb
       Mg (Magnesium)≤ 5 ppb
       Mn (Manganese)≤ 1 ppb
       Mo (Molybdenum)≤ 0.5 ppb
       Na (Sodium)≤ 20 ppb
       Ni (Nickel)≤ 2 ppb
       Pb (Lead)≤ 1 ppb
       Pd (Palladium)≤ 1 ppb
       Pt (Platinum)≤ 5 ppb
       Sb (Antimony)≤ 0.5 ppb
       Sn (Tin)≤ 1 ppb
       Sr (Strontium)≤ 0.5 ppb
       Ti (Titanium)≤ 1 ppb
       Tl (Thallium)≤ 0.5 ppb
       U (Uranium)≤ 0.5 ppb
       V (Vanadium)≤ 0.5 ppb
       Zn (Zinc)≤ 5 ppb
       Zr (Zirconium)≤ 0.5 ppb
       Residue on ignition (as sulphate)≤ 2000 ppb
       Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range