A part of Merck

101786 | Benzyna zakres temp. wrzenia 30-50°C

101786
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #
   64742-49-0

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1017861000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1017862500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number101786
       SynonymsPetroleum spirit, Petroleum ether
       OverviewEMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
       References
       Product Information
       CAS number64742-49-0
       EC index number649-328-00-1
       HS Code2710 12 25
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point30 - 50 °C (1013 hPa)
       Density0.65 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.2 - 7.5 %(V)
       Flash point<-30 °C
       Ignition temperature285 °C
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H224: Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
       H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P331: NIE wywoływać wymiotów.
       P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
       RTECSOI6180000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Highly Flammable
       Harmful
       Categories of dangersubstancja skrajnie ?atwo palna, substancja szkodliwa
       R PhraseR 12-65
       Produkt skrajnie łatwopalny.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
       S PhraseS 9-16-23-24-33-62
       Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wdychać pary.Unikać zanieczyszczenia skóry.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w temp. od +2°C od +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1268 , 3, I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1268 , 3, I
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1268 , 3, I
       Supplemental Information
       Specifications
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Colour≤ 10 Hazen
       Boiling range30 - 50 °C
       Aromatics (as benzene)≤ 0.01 %
       Sulfur compounds (as S)≤ 0.005 %
       Iodine number≤ 0.3
       Evaporation residue≤ 0.003 %
       Water≤ 0.01 %
       Al (Aluminium)≤ 0.00005 %
       B (Boron)≤ 0.000002 %
       Ba (Barium)≤ 0.00001 %
       Ca (Calcium)≤ 0.00005 %
       Cd (Cadmium)≤ 0.000005 %
       Co (Cobalt)≤ 0.000002 %
       Cr (Chromium)≤ 0.000002 %
       Cu (Copper)≤ 0.000002 %
       Fe (Iron)≤ 0.00001 %
       Mg (Magnesium)≤ 0.00001 %
       Mn (Manganese)≤ 0.000002 %
       Ni (Nickel)≤ 0.000002 %
       Pb (Lead)≤ 0.00001 %
       Sn (Tin)≤ 0.00001 %
       Zn (Zinc)≤ 0.00001 %

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. PhEur