A part of Merck

117945 | Potas test

117945
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1179450001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 100 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number117945
     OverviewWith this test potassium can be measured as turbidity reflectometrically in drinking water, groundwater and surface water. Special applications for determination in soil are available.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications
     function controlconforms
     Assay
     - standard 1

     2.2 - 2.8 mg/l
     - standard 29.0 - 11.0 mg/l
     - standard 318.0 - 22.0 mg/l

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     109141 Wodorotlenek sodu roztwór Pokaż ceny i dostępność
     110024 Amoniak test Pokaż ceny i dostępność
     116727 Puste kuwety do RQflex plus Pokaż ceny i dostępność
     116955 Reflektometr RQflex plus 10 Pokaż ceny i dostępność
     170230 Potas, roztwór wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Potassium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Potassium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Food > Potassium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Potassium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Agriculture > Potassium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Milk
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Beverages > Potassium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Reflectoquant® System > Reflectoquant® Plus Test Kits