A part of Merck

818401 | Mononadsiarczan potasowy

818401
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   70693-62-8274-778-7H₃K₅O₁₈S₄2KHSO₅ * KHSO₄ * K₂SO₄614.76 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8184010100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8184010500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 500 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number818401
       SynonymsPMPS, KMPS
       References
       Product Information
       CAS number70693-62-8
       EC number274-778-7
       Hill FormulaH₃K₅O₁₈S₄
       Chemical formula2KHSO₅ * KHSO₄ * K₂SO₄
       Molar Mass614.76 g/mol
       HS Code2833 40 00
       Applications
       ApplicationPotassium hydrogen monopersulfate for synthesis. Potassium hydrogen monopersulfate CAS No. 70693-62-8, EC Number 274-778-7. Potassium hydrogen monopersulfate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density2.35 g/cm3 (20 °C)
       pH value2 - 3 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
       Solubility250 - 300 g/l rozpuszczalny
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal22
       Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Corrosive
       Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja ?r?ca
       R PhraseR 8-34-37
       Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Powoduje oparzenia.Działa drażniąco na drogi oddechowe.
       S PhraseS 17-26-36/37/39-45
       Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w <= 20°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3260 , 8, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3260 , 8, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3260 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (iodometric)43.0 - 47.0 %