A part of Merck

105002 | Wodorotlenek potasowy, monohydrat

105002
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   26288-25-5246-324-8HKO * H₂OKOH * H₂O74.13 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1050020500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 500 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number105002
     Synonymscaustic potash monohydrate
     References
     Product Information
     CAS number26288-25-5
     EC index number019-002-00-8
     EC number246-324-8
     Hill FormulaHKO * H₂O
     Chemical formulaKOH * H₂O
     Molar Mass74.13 g/mol
     HS Code2815 20 00
     Applications
     ApplicationPotassium hydroxide hydrate 99.995 Suprapur®. Potassium hydroxide hydrate CAS No. 26288-25-5, EC Number 246-324-8. Potassium hydroxide hydrate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point1320 °C (1013 hPa)
     Melting Point143 °C
     pH value>13.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 333 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
     H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal13
     Zasady nieorganiczne w razie konieczności należy rozcieńczyć, ostrożnie dodając je z mieszaniem do wody, a następnie zobojętnić (rękawice, wyciąg) stosując kwas solny (nr kat. 100312). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca
     R PhraseR 22-35
     Działa szkodliwie po połknięciu.Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1813 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1813 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1813 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (metallic)≥ 99.995 %
     Assay of KOH‧1H₂O≥ 85 %
     Assay of potassium carbonate≤ 1.0 %
     Chloride (Cl)≤ 1.0 ppm
     Phosphate (PO₄)≤ 0.05 ppm
     Silicate (as SiO₂)≤ 5 ppm
     Sulphate (SO₄)≤ 5 ppm
     Al (Aluminium)≤ 0.05 ppm
     As (Arsenic)≤ 0.1 ppm
     Ba (Barium)≤ 10.0 ppm
     Ca (Calcium)≤ 0.5 ppm
     Cd (Cadmium)≤ 0.01 ppm
     Ce (Cerium)≤ 0.01 ppm
     Co (Cobalt)≤ 0.010 ppm
     Cr (Chromium)≤ 0.010 ppm
     Cu (Copper)≤ 0.010 ppm
     Eu (Europium)≤ 0.010 ppm
     Fe (Iron)≤ 0.05 ppm
     Hg (Mercury)≤ 0.01 ppm
     La (Lanthanum)≤ 0.010 ppm
     Li (Lithium)≤ 0.5 ppm
     Mg (Magnesium)≤ 0.10 ppm
     Mn (Manganese)≤ 0.050 ppm
     Na (Sodium)≤ 5 ppm
     Ni (Nickel)≤ 0.010 ppm
     Pb (Lead)≤ 0.010 ppm
     Sc (Scandium)≤ 0.010 ppm
     Sm (Samarium)≤ 0.010 ppm
     Sr (Strontium)≤ 0.50 ppm
     Tl (Thallium)≤ 0.01 ppm
     Y (Yttrium)≤ 0.010 ppm
     Yb (Ytterbium)≤ 0.010 ppm
     Zn (Zinc)≤ 0.050 ppm

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     100318 Kwas solny 30% Pokaż ceny i dostępność
     100441 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
     101514 Kwas solny 30% Pokaż ceny i dostępność
     101518 Kwas azotowy 60 % Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Salts Suprapur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP