A part of Merck

105051 | Jodan potasowy

105051
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   7758-05-6231-831-9IKO3KIO₃214 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1050510100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1050510500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 500 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number105051
       References
       Product Information
       CAS number7758-05-6
       EC number231-831-9
       GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
       Hill FormulaIKO3
       Chemical formulaKIO₃
       Molar Mass214 g/mol
       HS Code2829 90 80
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density3.98 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point560 °C rozkłada się
       pH value6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density2000 kg/m3
       Solubility92 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
       H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
       Precautionary Statement(s)P221: Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi, związki metali ciężkich, kwasy i zasady.
       P280: Stosować ochronę oczu.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       RTECSNN1350000
       Storage class5.1B Silnie utleniające materiały niebezpieczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal22
       Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Irritant
       Categories of dangersubstancja dra?ni?ca
       R PhraseR 8-41
       Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
       S PhraseS 17-26-39
       Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić okulary lub ochronę twarzy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1479 , 5.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1479 , 5.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1479 , 5.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (iodometric)99.7 - 100.4 %
       Insoluble matter≤ 0.005 %
       pH-value (5 %; water)5.0 - 8.0
       Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl)≤ 0.01 %
       Iodide (I)≤ 0.001 %
       Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %
       Total nitrogen (N)≤ 0.002 %
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %
       As (Arsenic)≤ 0.0003 %
       Fe (Iron)≤ 0.001 %
       Na (Sodium)≤ 0.005 %
       Pb (Lead)≤ 0.0004 %
       Loss on drying (130 °C)≤ 0.05 %