A part of Merck

820746 | Metanolan potasowy

820746
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   865-33-8212-736-1CH₃KO70.13 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8207460100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glass Bottle in Metal can 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8207460250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glass Bottle in Metal can 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number820746
       SynonymsPotassium methoxide, Potassium methanolate
       References
       Product Information
       CAS number865-33-8
       EC index number603-040-00-2
       EC number212-736-1
       Hill FormulaCH₃KO
       Molar Mass70.13 g/mol
       HS Code2905 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationPotassium methylate for synthesis. CAS 865-33-8, pH 12.8 (7 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Ignition temperature30 - 50 °C
       pH value12.8 (7 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density750 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H251: Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class4.2 Niebezpieczne materiały piroforyczne i samonagrzewające się
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal13
       Zasady nieorganiczne w razie konieczności należy rozcieńczyć, ostrożnie dodając je z mieszaniem do wody, a następnie zobojętnić (rękawice, wyciąg) stosując kwas solny (nr kat. 100312). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Corrosive
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja ?r?ca
       R PhraseR 11-14-34
       Produkt wysoce łatwopalny.Reaguje gwałtownie z wodą.Powoduje oparzenia.
       S PhraseS 8-16-26-43-45
       Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku pożaru używać wyposażenie przeciwpożarowe klasy D.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3206 , 4.2 (8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3206 , 4.2 (8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3206 , 4.2 (8), II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)≥ 97.0 %
       Free KOH≤ 1.0 %
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Initiators
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Organometallic Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Organometallic Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Initiators