A part of Merck

822133 | Aldehyd propionowy

822133
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   123-38-6204-623-0C₃H₆OCH₃CH₂CHO58.08 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8221330100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8221331000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number822133
       SynonymsPropanal
       References
       Product Information
       CAS number123-38-6
       EC index number605-018-00-8
       EC number204-623-0
       Hill FormulaC₃H₆O
       Chemical formulaCH₃CH₂CHO
       Molar Mass58.08 g/mol
       HS Code2912 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationPropionaldehyde for synthesis. Propionaldehyde CAS No. 123-38-6, EC Number 204-623-0. Propionaldehyde MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point47 - 48 °C (1013 hPa)
       Density0.81 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.3 - 21 %(V)
       Flash point-40 °C
       Ignition temperature175 °C
       Melting Point-81 °C
       Vapor pressure343 hPa (20 °C)
       Solubility200 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 1410 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 2460 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSUE0350000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-36/37/38
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
       S PhraseS 9-16-29
       Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w <= 20°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1275 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1275 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1275 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.797 - 0.802
       Water (GC)≤ 2.0 % (a/a)
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Aldehydes > Aliphatic and Araliphatic Aldehydes
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Aldehydes > Aliphatic and Araliphatic Aldehydes
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Other Technical Applications
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Aldehydes > Aliphatic and Araliphatic Aldehydes