A part of Merck

807521 | Propylobenzen

807521
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   103-65-1203-132-9C₉H₁₂C₆H₅CH₂CH₂CH₃120.19 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8075210005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8075210250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8075211000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 1 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number807521
         Synonyms1-Phenylpropane
         References
         Product Information
         CAS number103-65-1
         EC index number601-024-00-X
         EC number203-132-9
         Hill FormulaC₉H₁₂
         Chemical formulaC₆H₅CH₂CH₂CH₃
         Molar Mass120.19 g/mol
         HS Code2902 90 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationPropylbenzene for synthesis. Propylbenzene CAS No. 103-65-1, EC Number 203-132-9. Propylbenzene MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point159 °C (1013 hPa)
         Density0.86 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit0.8 - 6 %(V)
         Flash point30 °C
         Ignition temperature450 °C
         Melting Point-99 °C
         Vapor pressure13.3 hPa (43 °C)
         Solubility0.06 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 6040 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)         Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
         H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
         H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
         H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSDA8750000
         Storage class3 Ciecze łatwopalne
         WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
         Disposal3
         Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska, substancja szkodliwa
         R PhraseR 10-37-51/53-65
         Produkt łatwopalny.Działa drażniąco na drogi oddechowe.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
         S PhraseS 24-37-61-62
         Unikać zanieczyszczenia skóry.Nosić odpowiednie rękawice ochronne.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2364 , 3, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2364 , 3, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2364 , 3, III
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)0.861 - 0.863
         Identity (IR)passes test