A part of Merck

802407 | Chinolina

802407
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   91-22-5202-051-6C₉H₇N129.16 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8024070005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8024070250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8024071000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 1 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number802407
         Synonyms1-Azanaphthalene
         References
         Product Information
         CAS number91-22-5
         EC index number613-281-00-5
         EC number202-051-6
         Hill FormulaC₉H₇N
         Molar Mass129.16 g/mol
         HS Code2933 49 90
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationQuinoline for synthesis. CAS 91-22-5, pH 7.3 (5 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point237 - 238 °C (1013 hPa)
         Density1.09 g/cm3 (25 °C)
         Explosion limit1.2 - 7 %(V)
         Flash point107 °C
         Ignition temperature480 °C
         Melting Point-15 °C
         pH value7.3 (5 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure11 Pa (25 °C)
         Solubility6 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 270 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Królik 590 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H350: Może powodować raka.
         H301: Działa toksycznie po połknięciu.
         H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
         H315: Działa drażniąco na skórę.
         H319: Działa drażniąco na oczy.
         H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
         H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
         P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSVA9275000
         Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
         WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
         Disposal3
         Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Toxic
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja mutagenna, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
         R PhraseR 45-21/22-36/38-68-51/53
         Może powodować raka.Działa szkodliwie również w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
         S PhraseS 53-45-61
         Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2656 , 6.1, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2656 , 6.1, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2656 , 6.1, III, Marine Pollutant: P
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)1.092 - 1.094
         Identity (IR)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         8024070005 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8024070250 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8024071000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Other Technical Applications
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Quinolines, Acridines, Isoquinolines
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Quinolines, Acridines, Isoquinolines
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Quinolines, Acridines, Isoquinolines