A part of Merck

107593 | Rezorcyna

107593
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   108-46-3203-585-2C₆H₆O₂C₆H₄(OH)₂110.11 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1075930100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1075930250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number107593
       Synonyms1,3-Dihydroxybenzene
       DescriptionResorcinol
       References
       Product Information
       CAS number108-46-3
       EC index number604-010-00-1
       EC number203-585-2
       Hill FormulaC₆H₆O₂
       Chemical formulaC₆H₄(OH)₂
       Molar Mass110.11 g/mol
       HS Code2907 21 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationResorcinol GR for analysis. CAS 108-46-3, EC Number 203-585-2, chemical formula C₆H₄(OH)₂. Resorcinol MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: 1,3-Dihydroxybenzene
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point281 °C (1013 hPa)
       Density1.28 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.4 %(V)
       Flash point127 °C
       Ignition temperature605 °C
       Melting Point109 - 111 °C
       pH value4 - 6 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure0.1 hPa (20 °C)
       Bulk density600 - 700 kg/m3
       Solubility1000 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 301 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 3360 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSVG9625000
       Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 22-36/38-50
       Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       S PhraseS 26-61
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2876 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2876 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2876 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (bromatometric, calculated on dried substance)≥ 99.0 %
       Identity (IR-spectrum)passes test
       Melting range (lower value)≥ 109.0 °C
       Melting range (upper value)≤ 111.0 °C
       Chloride (Cl)≤ 0.001 %
       Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %
       Catechol≤ 0.1 %
       Phenol≤ 0.01 %
       Sulfated ash≤ 0.02 %
       Loss on drying≤ 1.0 %
       Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).