A part of Merck

119208 | Tlenek srebra

119208
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   20667-12-3243-957-1Ag₂O231.74 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1192080025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1192080100
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 100 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number119208
       References
       Product Information
       CAS number20667-12-3
       EC number243-957-1
       Hill FormulaAg₂O
       Molar Mass231.74 g/mol
       HS Code2843 29 00
       Applications
       ApplicationSilver oxide 99+ for analysis 99+ EMSURE®. CAS 20667-12-3, molar mass 231.74 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density7.2 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point>200 °C rozkłada się
       Bulk density950 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 2820 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       EUH044: Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class5.1B Silnie utleniające materiały niebezpieczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal27
       Pozostałości zawierające wartościowe metale możliwe do odzyskania należy zawracać do ponownego użycia. Kategoria H.
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Corrosive
       Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja ?r?ca
       R PhraseR 8-34-44
       Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Powoduje oparzenia.Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +15°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3085 , 5.1 (8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3085 , 5.1 (8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3085 , 5.1 (8), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Identity (elemental analysis)passes test
       Assay (calculated of Ag)99.0 - 101.0 %
       Ag (Silver)92.2 - 94.0 %
       Al (Aluminium)≤ 10 ppm
       Ca (Calcium)≤ 50 ppm
       Cd (Cadmium)≤ 10 ppm
       Co (Cobalt)≤ 10 ppm
       Cr (Chromium)≤ 10 ppm
       Cu (Copper)≤ 50 ppm
       Fe (Iron)≤ 50 ppm
       Hg (Mercury)≤ 100 ppm
       Ir (Iridium)≤ 100 ppm
       K (Potassium)≤ 50 ppm
       Mg (Magnesium)≤ 50 ppm
       Mn (Manganese)≤ 10 ppm
       Na (Sodium)≤ 100 ppm
       Ni (Nickel)≤ 10 ppm
       Os (Osmium)≤ 100 ppm
       Pb (Lead)≤ 50 ppm
       Pd (Palladium)≤ 100 ppm
       Pt (Platinum)≤ 100 ppm
       Rh (Rhodium)≤ 100 ppm
       Ru (Ruthenium)≤ 100 ppm
       Zn (Zinc)≤ 10 ppm