A part of Merck

818053 | Cyjanoborowodorek sodowy

818053
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   25895-60-7247-317-2CH₃BNNaNaBH₃CN62.84 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8180530010
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 10 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8180530025
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 25 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8180530500
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 500 g
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number818053
         SynonymsSodium cyanotrihydridoborate
         References
         Product Information
         CAS number25895-60-7
         EC number247-317-2
         Hill FormulaCH₃BNNa
         Chemical formulaNaBH₃CN
         Molar Mass62.84 g/mol
         HS Code2837 20 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationSodium cyanoborohydride for synthesis. CAS No. 25895-60-7, EC Number 247-317-2.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.12 g/cm3 (28 °C)
         Flash point70 °C
         Melting Point241 - 243 °C
         Solubility2100 g/l (powolny rozkład)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)         Hazard Statement(s)H260: W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
         H300 + H310 + H330: Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         EUH032: W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
         Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         P402 + P404: Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
         Storage class4.3 Materiały niebezpieczne uwalniające łatwopalne gazy w kontakcie z wodą
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Disposal26
         Metale alkaliczne i ziem alkalicznych należy rozpuścić w rozpuszczalniku obojętnym i zneutralizować mieszając i dodając po kropli 2-propanol (nr kat. 100995). Jeśli reakcja przebiega zbyt gwałtownie nazależy zamiast 2-propanolu użyć tert-butanolu lub okatnolu. W reakcji powstaje wodór, który tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową, należy więc podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Po zakończeniu reakcji dodawać wodę po jednej kropli, a następnie zobojętnić. Pojemnik D. W przypadku borowodorków metali alkalicznych i ziem alkalicznych dodawać metanol (nr kat. 106008) mieszając; w przypadku amidków i wodorków metali alkalicznych i ziem alkalicznych oraz wodorków glino- i cynoorganicznych dodawać kroplami 2-propanol (nr kat. 100995). Substancje stałe należy uprzedniozawiesić w eterze. Po zakończeniu reakcji produkty hydrolizuje się wodą, a następnie zobojętnia. Pojemnik D lub E. Glinowodorek litowy unieszkodliwia się również w zawiesinie eterowej. Pod osłoną gazu obojętnego i przy intensywnym mieszaniu dodawać, po jednej kropli, mieszaninę 1:4 octanu etylu (nr kat. 822277) i eteru stosowanego do sporządzenia zawiesiny. Należy zawsze pamiętać o intensywnym mieszaniu. Pojemnik A.
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Very toxic
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
         R PhraseR 15-26/27/28-32-34-50/53
         W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.Powoduje oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
         S PhraseS 26-28-36/37/39-43-45-61
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku pożaru używać piasek. Nigdy nie używać wody.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1409 , 4.3, I
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1409 , 4.3, I
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1409 , 4.3, I
         Supplemental Information
         Specifications

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         8180530010 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8180530025 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8180530500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > XXS Products in Small Quantities
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reduction Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Boric Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reduction Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Boric Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Boric Compounds