A part of Merck

806538 | Metanolan sodowy

806538
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   124-41-4204-699-5CH₃NaOCH₃ONa54.02 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8065380005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 5 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8065380250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Plastic Bottle in Metal can 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8065380500
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Plastic Bottle in Metal can 500 g
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number806538
         SynonymsSodium methoxide, Sodium methanolate
         References
         Product Information
         CAS number124-41-4
         EC index number603-040-00-2
         EC number204-699-5
         Hill FormulaCH₃NaO
         Chemical formulaCH₃ONa
         Molar Mass54.02 g/mol
         HS Code2905 19 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationSodium methylate for synthesis. Sodium methylate CAS No. 124-41-4, EC Number 204-699-5. Sodium methylate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.3 g/cm3 (20 °C)
         Ignition temperature240 °C
         Melting Point127 °C (rozkład)
         Bulk density500 - 600 kg/m3
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 2037 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Szczur > 2000 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H251: Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą.
         Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSPC3570000
         Storage class4.2 Niebezpieczne materiały piroforyczne i samonagrzewające się
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal13
         Zasady nieorganiczne w razie konieczności należy rozcieńczyć, ostrożnie dodając je z mieszaniem do wody, a następnie zobojętnić (rękawice, wyciąg) stosując kwas solny (nr kat. 100312). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Corrosive
         Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja ?r?ca
         R PhraseR 11-14-34
         Produkt wysoce łatwopalny.Reaguje gwałtownie z wodą.Powoduje oparzenia.
         S PhraseS 8-16-26-43-45
         Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku pożaru używać wyposażenie przeciwpożarowe klasy D.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1431 , 4.2 (8), II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1431 , 4.2 (8), II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1431 , 4.2 (8), II
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric)≥ 97.0 %
         Assay (NaOH)≤ 1.0 %

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Initiators
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Coatings > Organic Synthesis Process Chemicals for Coatings
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Organometallic Synthesis
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Organometallic Synthesis
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Initiators