A part of Merck

814606 | Nadtlenek sodowy

814606
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   1313-60-6215-209-4Na₂O₂77.98 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8146060100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number814606
     References
     Product Information
     CAS number1313-60-6
     EC index number011-003-00-1
     EC number215-209-4
     Hill FormulaNa₂O₂
     Molar Mass77.98 g/mol
     HS Code2815 30 00
     Applications
     ApplicationSodium peroxide for synthesis. CAS 1313-60-6, pH 12.8 (100 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density2.8 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point660 °C
     pH value12.8 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density1138 kg/m3
     Solubility100 g/l (rozkład)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H271: Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class5.1A Silnie utleniające materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal22
     Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Oxidising
     Corrosive
     Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja ?r?ca
     R PhraseR 8-35
     Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 8-27-39-45
     Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Nosić okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1504 , 5.1, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1504 , 5.1, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1504 , 5.1, I, Segregation Group: 16 (Peroxides)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (manganometric)≥ 95.0 %
     Identity (ICP-OES)passes test