A part of Merck

800683 | Bezwodnik bursztynowy

800683
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   108-30-5203-570-0C₄H₄O₃100.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8006830100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8006830500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 500 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8006831000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka plastikowa 1 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number800683
         References
         Product Information
         CAS number108-30-5
         EC index number607-103-00-5
         EC number203-570-0
         Hill FormulaC₄H₄O₃
         Molar Mass100.07 g/mol
         HS Code2917 19 80
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationSuccinic anhydride for synthesis. CAS 108-30-5, pH 2.7 (20 g/l, H₂O). Succinic anhydride MSDS and product info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point261 °C (1013 hPa)
         Density1.23 g/cm3 (20 °C)
         Flash point157 °C
         Ignition temperature480 °C
         Melting Point116 - 120 °C
         pH value2.7 (10 g/l, H₂O)
         Vapor pressure1.3 hPa (92 °C)
         Bulk density550 - 600 kg/m3
         Solubility62.9 g/l Hydroliza
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 1510 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
         H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
         H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
         Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSWN0875000
         Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
         R PhraseR 22-37-41-42-43
         Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na drogi oddechowe.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
         S PhraseS 22-26-36/37/39-45
         Nie wdychać pyłu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (morpholine method)≥ 98,0 %(m)
         Identity (IR)conforms
         Melting range (lower value)≥ 116 °C
         Melting range (upper value)≤ 120 °C

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         8006830100 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8006830500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8006831000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polycondensation Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Plastics > Organic Synthesis Products, Hardener and Solidifiers for Plastics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polyaddition Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polyaddition Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polycondensation Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides