A part of Merck

117048 | Kwas siarkowy 95-97 % do oznaczania ChZT

117048
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7664-93-9231-639-5H₂O₄SH₂SO₄98.08 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1170481000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number117048
     DescriptionSulfuric acid 95 - 97% for COD determination
     References
     Product Information
     CAS number7664-93-9
     EC index number016-020-00-8
     EC number231-639-5
     Hill FormulaH₂O₄S
     Chemical formulaH₂SO₄
     Molar Mass98.08 g/mol
     HS Code2807 00 00
     Applications
     ApplicationSulfuric acid 95 - 97% for COD determination . CAS 7664-93-9, EC Number 231-639-5, chemical formula H₂SO₄. Sulfuric acid 95 - 97% for COD determination MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.84 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point-20 °C
     pH value0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C)
     Vapor pressure0.0001 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     RTECSWS5600000
     Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal12
     Kwasy nieorganiczne i ich bezwodniki najpierw należy rozcieńczyć lub zhydrolizować dodając je ostrożnie do wody z lodem, po czym zobojętnić (rękawice, wyciąg) roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Dymiący kwas siarkowy należy ostrożnie dodawać kropla po kropli do 40% kwasu siarkowego (nr kat. 109286) ciągle mieszając. Należy przygotować dużą ilość lodu do chłodzenia. Po dostatecznym oziębieniu potraktować powstały stężony kwas siarkowy jak wyżej. Kwaśne gazy (bromowodór, chlorowodór i jodowodór, chlor, fosgen, dwutlenek siarki) należy wprowadzić do rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodowego i po zobojetnieniu umieścić w pojemniku D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?r?ca
     R PhraseR 35
     Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 26-30-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1830 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1830 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1830 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications

     Powiązane produkty i zastosowania

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     117058 ChZT test kuwetowy do wody morskiej/wysoka zawartość chlorków Pokaż ceny i dostępność
     117059 ChZT test kuwetowy do wody morskiej/wysoka zawartość chlorków Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     173016 Prove 100 Pokaż ceny i dostępność
     173017 Prove 300 Pokaż ceny i dostępność
     173018 Prove 600 Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests