A part of Merck

109093 | TB-Fluor

109093
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1090930001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudlo tekturowe 6 x 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109093
     DescriptionTB-FLUOR STAINING KIT FOR FLUORESCENCE-M
     OverviewFluorescence staining allows acid-resistant Mycobacteria to be easily identified even when their numbers are small. As it has become an established procedure alongside Ziehl-Neelson staining (Tb-color modified), we now provide a ready-to-use TB-fluor staining kit. The kit contains three solutions, of which the first solution contains the two fluorescent dyes, Rhodamine B – staining red - and Auramine O – staining yellowish-green – which can be used depending on the microscopic filters. Further, the kit supplies a decolorization solution and a potassium permanganate solution that turns the background uniformly black, suppressing troublesome intrinsic fluorescence of the specimen. If required, double staining with Tb-color modified (ZN) is possible. Tb-fluor, modified is designed to be used for smears, thougt it can also be used for paraffin sections.The phenol-free kit Tb-fluor phenol-free can also be used as a user-friendly alternative.The kit is sufficient for up to 300 preparations. It is an IVD product and CE-certified, thus it can be used in diagnostic applications.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Harmful
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2924 Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, n.a.g.(SALZSAEURE UND ENTH. ISOPROPANOL), 3 (8), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.(HYDROCHLORIC ACID AND CONT. ISOPROPANOL), 3 (8), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.(HYDROCHLORIC ACID AND CONT. ISOPROPANOL), 3 (8), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitability for microscopypasses test
     Mycobacteriareddish/greenish
     Backgrounddark

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1090930001 Pudlo tekturoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
     Färben von Mikroorganismen
     Hematology - stains for blood and marrow (MM)
     Products for microscopy - All you need for successful working

     Instructions for Use

     Title
     109093 TB-fluor Staining kit for fluorescence-microscopic detection of acid fast bacteria
     109093 Tb-Fluor Färbeset für die fluoreszenzmikroskopische Untersuchung von Mycobakterien

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     101597 TB Fluor wolny od fenolu Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     101597 TB Fluor wolny od fenolu Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     100327 Kwas solny w etanolu Pokaż ceny i dostępność
     101287 Błękit metylenowy Löfflera, roztwór Pokaż ceny i dostępność
     107961 Entellan® nowy Pokaż ceny i dostępność
     108000 Sputofluol® Pokaż ceny i dostępność
     109016 Neo-Mount® Pokaż ceny i dostępność
     109215 Fuksyna karbolowa Ziehla-Neelsena, roztwór Pokaż ceny i dostępność
     109843 Neo-Clear® Pokaż ceny i dostępność
     116450 Tb-color zestaw do barwienia Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Histological Staining Kits
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Bacteriology > Mycobacteria Staining