A part of Merck

116450 | Tb-color zestaw do barwienia

116450
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1164500001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudlo tekturowe 1 set
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number116450
     DescriptionTB-COLOR STAINING KIT FOR THE MICROSCOPI
     OverviewMycobacteria are difficult to stain because of the high proportion of lipid and wax in their cell walls. Tb-color offers a modified Ziehl-Neelsen staining, which works without heating (also known as the Kinyoun method). Pre-treatment with Sputofluol frees the bacteria from the surrounding sputum and cell material, killing unwanted microorganisms at the same time. Once stained, the acid-resistant mycobacteria keep their coloring even after treatment with strong decolorizing solutions, such as HCL-ethanol. They remain red after counterstaining with malachite green, whereas the microorganisms that are susceptible to acid, take on the green stain. The Tb-color modified Kit contains three ready-to-use solutions for staining (modified carbol-fuchsin solution), decolorization (modified HCL-ethanol) and counterstaining (modified methylene blue solution), resulting in a red Mycobacteria and blue background staining. It is an IVD / CE registered product.The package is sufficient for up to 250 applications.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Harmful
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1992 Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, n.a.g.(PHENOL UND ENTH. ETHANOL), 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(PHENOL AND CONT. ETHANOL), 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(PHENOL AND CONT. ETHANOL), 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitability for microscopypasses test
     Mycobacteriared
     Backgroundgreen

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1164500001 Pudlo tekturoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
     Färben von Mikroorganismen
     Hematology - stains for blood and marrow (MM)
     Products for microscopy - All you need for successful working

     Instructions for Use

     Title
     116450 Tb-color staining kit for the microscopic investigation of mycobacteria (cold staining)

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     100497 Tb-color zmodyfikowany Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     100497 Tb-color zmodyfikowany Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100327 Kwas solny w etanolu Pokaż ceny i dostępność
     101287 Błękit metylenowy Löfflera, roztwór Pokaż ceny i dostępność
     107961 Entellan® nowy Pokaż ceny i dostępność
     109016 Neo-Mount® Pokaż ceny i dostępność
     109093 TB-Fluor Pokaż ceny i dostępność
     109215 Fuksyna karbolowa Ziehla-Neelsena, roztwór Pokaż ceny i dostępność
     109843 Neo-Clear® Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Histological Staining Kits
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Bacteriology > Mycobacteria Staining