A part of Merck

108110 | Tetrahydrofuran

108110
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   109-99-9203-726-8C₄H₈O72.11 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1081100500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1081102500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number108110
       SynonymsTHF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide
       OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
       References
       Product Information
       CAS number109-99-9
       EC index number603-025-00-0
       EC number203-726-8
       Hill FormulaC₄H₈O
       Molar Mass72.11 g/mol
       HS Code2932 11 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationTetrahydrofuran for spectroscopy Uvasol®. CAS 109-99-9, pH 7 - 8 (200 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point65 - 66 °C (1013 hPa)
       Density0.89 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 - 12.4 %(V)
       Flash point-20 °C
       Ignition temperature215 °C
       Melting Point-108.5 °C
       pH value7 - 8 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure173 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
       EUH019: Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSLU5950000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza
       R PhraseR 11-19-36/37-40
       Produkt wysoce łatwopalny.Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
       S PhraseS 16-29-33-36/37
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2056 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2056 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2056 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.9 %
       Evaporation residue≤ 0.0002 %
       Water≤ 0.01 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
       Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
       Transmission (at 215 nm)≥ 30 %
       Transmission (at 245 nm)≥ 50 %
       Transmission (at 265 nm)≥ 80 %
       Transmission (at 275 nm)≥ 90 %
       Transmission (from 310 nm)≥ 98 %
       Absorbance (at 215 nm)≤ 0.52
       Absorbance (at 245 nm)≤ 0.30
       Absorbance (at 265 nm)≤ 0.10
       Absorbance (at 275 nm)≤ 0.05
       Absorbance (from 310 nm)≤ 0.01

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Application Facete

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy