A part of Merck

808154 | Chlorek tionylu

808154
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7719-09-7231-748-8Cl₂OSSOCl₂118.97 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8081541000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     But. szkl. pow. plast. 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8081542500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       But. szkl. pow. plast. 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8081549040
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Balon szklany 40 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number808154
         SynonymsSulfurous acid dichloride, Sulfurous oxychloride
         References
         Product Information
         CAS number7719-09-7
         EC index number016-015-00-0
         EC number231-748-8
         Hill FormulaCl₂OS
         Chemical formulaSOCl₂
         Molar Mass118.97 g/mol
         HS Code2812 10 95
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point76 °C (1013 hPa)
         Density1.64 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-104.5 °C
         Vapor pressure121 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 324 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
         H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
         EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą.
         EUH029: W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
         Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSXM5150000
         Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal24
         Ciekłe halogenki nieorganiczne i odczynniki wrażliwe na hydrolizę powinno się ostrożnie dodawać po kropli do 10% roztworu wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587) z lodem (uwaga na alkaliczne gazy); pojemnik D lub E.
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca
         R PhraseR 14-20/22-29-35
         Reaguje gwałtownie z wodą.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.Powoduje poważne oparzenia.
         S PhraseS 26-36/37/39-45
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1836 , 8, I
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1836 , 8,
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1836 , 8, I, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (argentometric)≥ 99.0 %
         Identity (IR)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         8081541000 But. szkl. pow. plast.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8081542500 But. szkl. pow. plast.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8081549040 Balon szklanyDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Process Chemicals for Cosmetics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Electronics > Organic Synthesis Special Additives for Electronics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Halogenation Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Halogenation Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds