A part of Merck

814308 | Chlorek kwasu tiofeno-2-karboksylowego

814308
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   5271-67-0226-092-4C₅H₃ClOS146.59 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8143080025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8143080100
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 100 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number814308
       Synonyms2-Thiophenecarbonyl chloride
       References
       Product Information
       CAS number5271-67-0
       EC number226-092-4
       Hill FormulaC₅H₃ClOS
       Molar Mass146.59 g/mol
       HS Code2934 99 90
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationThiophene-2-carboxylic acid chloride for synthesis. CAS 5271-67-0, molar mass 146.59 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point206 - 208 °C (1013 hPa)
       Density1.37 g/cm3 (20 °C)
       Flash point90 °C
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal11
       Halogenki kwasowe, bezwodniki i izocyjaniany należy dodawać kroplami do nadmiaru metanolu (nr kat. 822283) w celu przekształcenia ich w odpowiednie estry metylowe lub karbaminiany metylu. W razie potrzeby zobojętnić roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Umieścić w pojemniku A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangersubstancja ?r?ca
       R PhraseR 34
       Powoduje oparzenia.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3265 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3265 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3265 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (morpholine method)≥ 98.0 %
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.370 - 1.372
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Thiophenes (also S,S-dioxides)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Thiophenes (also S,S-dioxides)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Thiophenes (also S,S-dioxides)