A part of Merck

107815 | Chlorek cyny(II), dihydrat

107815
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 107815.0250 or 107815.1000 replaces SX0885-1, material has superior tighter specification and similar pack sizes

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   10025-69-1231-868-0Cl₂Sn * 2 H₂OSnCl₂ * 2 H₂O225.63 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1078150100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1078150250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1078151000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 1 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number107815
         ReplacesSX0885-1
         SynonymsTin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
         References
         Product Information
         CAS number10025-69-1
         EC number231-868-0
         GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
         Hill FormulaCl₂Sn * 2 H₂O
         Chemical formulaSnCl₂ * 2 H₂O
         Molar Mass225.63 g/mol
         HS Code2827 39 10
         Applications
         ApplicationTin(II) chloride dihydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Tin(II) chloride dihydrate CAS No. 10025-69-1, EC Number 231-868-0. Tin(II) chloride dihydrate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point623 °C (1013 hPa) (substancja bezwodna)
         Density2.71 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point38 °C (substancja bezwodna)
         pH value1 - 2 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
         Bulk density1250 kg/m3
         Solubility1187 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 700 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
         Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSXP8850000
         Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal15
         Roztwory i substancje stałe zawierające metale ciężkie: Pojemnik E. Nikiel Raney'a (również nikiel Urushibary) w postaci zawiesiny wodnej należy dodawać z mieszaniem do kwasu solnego (nr kat. 100312) aż do rozpuszczenia (Pojemnik E). Nie można dopuścić do wyschnięcia niklu Raney'a ani pozostałości na filtrze, ponieważ samorzutnie zapaliłyby się na powietrzu. Pod pojeciem metale ciężkie należy rozumieć jakiekolwiek związki antymonu, arsenu, kadmu, chromu(IV), miedzi, ołowiu, niklu i cyny jak również te pierwiastki w formie metalicznej, o ile są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Inne metale ciężkie należy zbierać oddzielnie.
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca, substancja uczulaj?ca
         R PhraseR 22-34-43
         Działa szkodliwie po połknięciu.Powoduje oparzenia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
         S PhraseS 26-36/37/39-45
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3260 , 8, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3260 , 8, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3260 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (iodometric, SnCl₂·2H₂O)98.0 - 103.0 %
         Identitypasses test
         Appearance of solution in hydrochloric acidpasses test
         Sulphate (SO₄)≤ 0.002 %
         Heavy metals (as Pb)≤ 0.005 %
         As (Arsenic)≤ 0.0001 %
         Ca (Calcium)≤ 0.005 %
         Cu (Copper)≤ 0.001 %
         Fe (Iron)≤ 0.002 %
         K (Potassium)≤ 0.005 %
         Na (Sodium)≤ 0.01 %
         NH₄ (Ammonium)≤ 0.002 %
         Pb (Lead)≤ 0.005 %
         Substances not precipitated with H₂S (as sulphates)≤ 0.05 %