A part of Merck

188010 | Titrant 5

188010
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1880100500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1880101000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1880102500
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 2.5 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number188010
         References
         Product Information
         HS Code3822 00 00
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density0.85 g/cm3 (20 °C)
         Flash point<21 °C
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
         H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
         H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
         H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
         Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
         P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
         P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
         Storage class3 Ciecze łatwopalne
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal22
         Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Toxic
         Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna
         R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
         Produkt wysoce łatwopalny.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
         S PhraseS 16-36/37-45
         Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
         Supplemental Information
         Specifications
         Efficiency ≥ 5.0

         Powiązane produkty i zastosowania

         Related Products

         Numer katalogowy Opis  
         188011 Titrant 2 Pokaż ceny i dostępność

         Accessories (Primary)

         Numer katalogowy Opis  
         105704 Sita molekularne 0.3 nm Pokaż ceny i dostępność
         105734 Sita molekularne 0,3 nm Pokaż ceny i dostępność
         106664 Winian dwusodowy, dwuwodzian Pokaż ceny i dostępność
         188015 Solvent Pokaż ceny i dostępność
         188016 Solvent Oils & Fats Pokaż ceny i dostępność
         188052 Wzorzec wody 1% Pokaż ceny i dostępność

         Accessories (Secondary)

         Numer katalogowy Opis  
         106664 Winian dwusodowy, dwuwodzian Pokaż ceny i dostępność
         188015 Solvent Pokaż ceny i dostępność
         188016 Solvent Oils & Fats Pokaż ceny i dostępność
         188052 Wzorzec wody 1% Pokaż ceny i dostępność

         Związane produkty według: Application Facete

         Związane produkty według: Brand Facete

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Karl Fischer Reagents Apura® > Volumetric Titration - Water Determination According to Karl Fischer > Apura® Two Component Reagents
         Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Karl Fischer for Pharmacopoeia Analysis