A part of Merck

822342 | Kwas trichlorooctowy

822342
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   76-03-9200-927-2C₂HCl₃O₂CCl₃COOH163.38 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8223420250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 250 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8223421000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8223429999
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         0
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number822342
         DescriptionTrichloroacetic acid
         References
         Product Information
         CAS number76-03-9
         EC index number607-004-00-7
         EC number200-927-2
         Hill FormulaC₂HCl₃O₂
         Chemical formulaCCl₃COOH
         Molar Mass163.38 g/mol
         HS Code2915 40 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationTrichloroacetic acid for synthesis. CAS 76-03-9, EC Number 200-927-2, chemical formula CCl₃COOH. Trichloroacetic acid MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.63 g/cm3 (20 °C)
         Flash point>110 °C
         Ignition temperature711 °C
         Melting Point54 - 56 °C
         pH value<1 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure1 hPa (20 °C)
         Bulk density900 kg/m3
         Solubility1300 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 3320 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
         H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSAJ7875000
         Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
         WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
         Disposal3
         Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
         R PhraseR 35-50/53
         Powoduje poważne oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
         S PhraseS 26-36/37/39-45-60-61
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1839 , 8, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1839 , 8, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1839 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric)≥ 98.0 %
         Identity (IR)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         8223420250 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8223421000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8223429999 Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Plastics > Organic Synthesis Solvents for Plastics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acids > Halogenated Carboxylic Acids and Derivatives > Aliphatic and Araliphatic Halogenated Carboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Protecting Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Solvents for Pharma
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acids > Halogenated Carboxylic Acids and Derivatives > Aliphatic and Araliphatic Halogenated Carboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acids > Halogenated Carboxylic Acids and Derivatives > Aliphatic and Araliphatic Halogenated Carboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Protecting Groups