A part of Merck

808391 | Chlorek trichloroacetylu

808391
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   76-02-8200-926-7C₂Cl₄OCCl₃COCl181.83 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8083910100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8083910250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number808391
       SynonymsTrichloroacetic acid chloride
       DescriptionTrichloroacetyl chloride
       References
       Product Information
       CAS number76-02-8
       EC number200-926-7
       Hill FormulaC₂Cl₄O
       Chemical formulaCCl₃COCl
       Molar Mass181.83 g/mol
       HS Code2915 90 70
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationTrichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl. Trichloroacetyl chloride MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Trichloroacetic acid chloride
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.62 g/cm3 (20 °C)
       Flash point100 °C
       Melting Point-57 °C
       Vapor pressure23 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 600 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
       H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H330: Wdychanie grozi śmiercią.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class6.1A Palne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal11
       Halogenki kwasowe, bezwodniki i izocyjaniany należy dodawać kroplami do nadmiaru metanolu (nr kat. 822283) w celu przekształcenia ich w odpowiednie estry metylowe lub karbaminiany metylu. W razie potrzeby zobojętnić roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Umieścić w pojemniku A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Very toxic
       Categories of dangersubstancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca
       R PhraseR 22-26-35
       Działa szkodliwie po połknięciu.Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.Powoduje poważne oparzenia.
       S PhraseS 26-28-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2442 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2442 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2442 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (morpholine method)≥ 97.0 %
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aliphatic and Araliphatic Carboxylic Acid Halides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Acylation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Acylation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aliphatic and Araliphatic Carboxylic Acid Halides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aliphatic and Araliphatic Carboxylic Acid Halides