A part of Merck

100958 | Trichloroetylen

100958
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   79-01-6201-167-4C₂HCl₃Cl₂CCHCl131.39 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1009581000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1009582500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1009586025
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Beczka stal nierdz. 25 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number100958
         SynonymsEthylene trichloride, 1,1,2-Trichloroethene
         DescriptionTrichloroethylene
         OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
         References
         Product Information
         CAS number79-01-6
         EC index number602-027-00-9
         EC number201-167-4
         Hill FormulaC₂HCl₃
         Chemical formulaCl₂CCHCl
         Molar Mass131.39 g/mol
         HS Code2903 22 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationTrichloroethylene EMPLURA®. CAS 79-01-6, EC Number 201-167-4, chemical formula Cl₂CCHCl. Trichloroethylene MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Ethylene trichloride, 1,1,2-Trichloroethene
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.46 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit>7.9 - 99 %(V) ( Nasycenie - przy dużych objętościach , wybuch przechodzi w reakcję rozkładu)
         Ignition temperature410 °C
         Melting Point-84.8 °C
         Vapor pressure77 hPa (20 °C)
         Solubility1.28 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 4920 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Królik > 29000 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H350: Może powodować raka.
         H315: Działa drażniąco na skórę.
         H319: Działa drażniąco na oczy.
         H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
         H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
         H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
         P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
         Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Safety Information
         Hazard Symbols Toxic
         Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska, substancja mutagenna
         R PhraseR 45-36/38-52/53-67
         Może powodować raka.Działa drażniąco na oczy i skórę.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
         S PhraseS 53-45-61
         Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1710 , 6.1, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1710 , 6.1, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1710 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
         Supplemental Information
         Specifications
         Purity (GC)≥ 99.5 %
         Identity (IR)conforms
         Free alkali (as NH₃)≤ 0.001 %
         Chloride (Cl)≤ 0.0001 %
         Evaporation residue≤ 0.005 %
         Water≤ 0.01 %

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         1009581000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1009582500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1009586025 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Powiązane produkty i zastosowania

         Accessories (Primary)

         Numer katalogowy Opis  
         101114 Urządzenie ze stali Pokaż ceny i dostępność
         106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
         108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
         901756 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
         902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
         963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

         Accessories (Secondary)

         Numer katalogowy Opis  
         100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
         108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

         Związane produkty według: Brand Facete

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
         Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
         Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®