A part of Merck

818043 | Bezwodnik trifluorometanosulfonowy

818043
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   358-23-6206-616-8C₂F₆O₅S₂(CF₃SO₂)₂O282.12 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8180430050
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 50 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number818043
     DescriptionTrifluoromethanesulfonic anhydride
     References
     Product Information
     CAS number358-23-6
     EC number206-616-8
     Hill FormulaC₂F₆O₅S₂
     Chemical formula(CF₃SO₂)₂O
     Molar Mass282.12 g/mol
     HS Code2904 90 95
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationTrifluoromethanesulfonic anhydride for synthesis. CAS 358-23-6, EC Number 206-616-8, chemical formula (CF₃SO₂)₂O. Trifluoromethanesulfonic anhydride MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point82 - 83 °C
     Density1.71 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 1012 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal12
     Kwasy nieorganiczne i ich bezwodniki najpierw należy rozcieńczyć lub zhydrolizować dodając je ostrożnie do wody z lodem, po czym zobojętnić (rękawice, wyciąg) roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Dymiący kwas siarkowy należy ostrożnie dodawać kropla po kropli do 40% kwasu siarkowego (nr kat. 109286) ciągle mieszając. Należy przygotować dużą ilość lodu do chłodzenia. Po dostatecznym oziębieniu potraktować powstały stężony kwas siarkowy jak wyżej. Kwaśne gazy (bromowodór, chlorowodór i jodowodór, chlor, fosgen, dwutlenek siarki) należy wprowadzić do rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodowego i po zobojetnieniu umieścić w pojemniku D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca
     R PhraseR 22-35
     Działa szkodliwie po połknięciu.Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 26-30-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3265 , 8, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3265 , 8, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3265 , 8, I, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (acidimetric)≥ 99.0 %
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.715 - 1.720
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > XXS Products in Small Quantities
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Sulfonic Acids and Derivatives > Sulfonic Acid Chlorides and Anhydrides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Sulfonic Acids and Derivatives > Sulfonic Acid Chlorides and Anhydrides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Sulfonic Acids and Derivatives > Sulfonic Acid Chlorides and Anhydrides