A part of Merck

109163 | Roztwór Wijsa

109163
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1091631000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1091632500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number109163
       SynonymsIodine solution acc. to Wijs
       References
       Product Information
       HS Code3822 00 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.06 g/cm3 (20 °C)
       Flash point40 °C
       pH value<1 (H₂O, 20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal12
       Kwasy nieorganiczne i ich bezwodniki najpierw należy rozcieńczyć lub zhydrolizować dodając je ostrożnie do wody z lodem, po czym zobojętnić (rękawice, wyciąg) roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Dymiący kwas siarkowy należy ostrożnie dodawać kropla po kropli do 40% kwasu siarkowego (nr kat. 109286) ciągle mieszając. Należy przygotować dużą ilość lodu do chłodzenia. Po dostatecznym oziębieniu potraktować powstały stężony kwas siarkowy jak wyżej. Kwaśne gazy (bromowodór, chlorowodór i jodowodór, chlor, fosgen, dwutlenek siarki) należy wprowadzić do rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodowego i po zobojetnieniu umieścić w pojemniku D.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja ?r?ca
       R PhraseR 10-35
       Produkt łatwopalny.Powoduje poważne oparzenia.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2789 , 8 (3), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2789 , 8 (3), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2789 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Amount-of-substance concentration0.1000 mol/l
       The concentration of this volumetric solution was determined with sodium thiosulfate standard solution (article number 1.09147) standardized against volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404). The determined titer at 20°C was 1.000 with an expanded measurement uncertainty of ± 0.004 (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 136f (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard potassium iodate, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       102404 Jodan potasowy Pokaż ceny i dostępność
       109147 Tiosiarczan sodowy, roztwór Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       102404 Jodan potasowy Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Volumetric Solutions Titripur®, Titripac®, Titrisol®, Titriplex® > Titripur® Ready-to-use Solutions