A part of Merck

108981 | Dodatek do agaru XLT4

108981
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1089810100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number108981
     References
     Product Information
     HS Code3824 90 96
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point100 °C
     Density1.06 g/cm3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?r?ca
     R PhraseR 34
     Powoduje oparzenia.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3267 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3267 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3267 , 8, III, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     Growth
     - Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)

     good to very good
     - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)good to very good
     - Salmonella anatum ATCC 9270fair to very good
     - Shigella sonnei ATCC 11060fair to very good
     - Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)good to very good
     - Enterobacter aerogenes ATCC 13048fair to good
     - Citrobacter freundii ATCC 8090fair to good
     - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)none to fair
     - Proteus mirabilis ATCC 14273none to poor
     Black centre
     - Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)

     +
     - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)+
     - Salmonella anatum ATCC 9270+
     Colony colour
     - Shigella sonnei ATCC 11060

     colourless
     - Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)colourless
     - Enterobacter aerogenes ATCC 13048yellow
     - Citrobacter freundii ATCC 8090yellow
     - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)colourless to yellow
     Incubation: 24 - 48 hrs.; 35 °C.
     Supplement tested with XLT4 agar base Art. 1.08981.

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     113919 Agar XLT 4 (podstawa) Pokaż ceny i dostępność

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Organism > Salmonella
     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Product > Dehydrated and Ready-to-use Culture Media
     Industrial Microbiology > Culture Media > Raw Materials & Supplements > Supplements for Culture Media