A part of Merck

108816 | Chlorek cynkowy

108816
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 108816.0250 or 100816.1000 replaces ZX0065-1, material is identical & pack sizes similar

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   7646-85-7231-592-0Cl₂ZnZnCl₂136.30 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1088160250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 250 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1088161000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1088169025
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Beben plastikowy 25 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number108816
         ReplacesZX0065-1; ZX0065-20; ZX0065
         SynonymsZinc dichloride
         References
         Product Information
         CAS number7646-85-7
         EC index number030-003-00-2
         EC number231-592-0
         GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
         Hill FormulaCl₂Zn
         Chemical formulaZnCl₂
         Molar Mass136.30 g/mol
         HS Code2827 39 85
         Applications
         ApplicationZinc chloride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Zinc chloride CAS No. 7646-85-7, EC Number 231-592-0. Zinc chloride MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point732 °C (1013 hPa)
         Density2.93 g/cm3 (22 °C)
         Melting Point287 - 304 °C
         pH value5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure1.33 hPa (428 °C)
         Bulk density1400 - 1800 kg/m3
         Solubility851 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 350 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSZH1400000
         Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Disposal14
         Sole nieorganiczne: Pojemnik I. Obojętne roztwory tych soli: Pojemnik D. Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
         R PhraseR 22-34-50/53
         Działa szkodliwie po połknięciu.Powoduje oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
         S PhraseS 26-36/37/39-45-60-61
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2331 , 8, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2331 , 8, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2331 , 8, III, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 1 (Acids)7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (complexometric, ZnCl₂)98.0 - 100.5 %
         Identitypasses test
         Insoluble matter≤ 0.005 %
         pH-value (10 %; water)4.6 - 5.5
         Nitrate (NO₃)≤ 0.003 %
         Oxide chloride (as ZnO)≤ 1.20 %
         Sulphate (SO₄)≤ 0.002 %
         Total nitrogen (N)≤ 0.002 %
         Aluminium,Calcium,Magnesium,Heavy metals,Ironpasses test
         Ca (Calcium)≤ 0.001 %
         Cd (Cadmium)≤ 0.0005 %
         Cu (Copper)≤ 0.001 %
         Fe (Iron)≤ 0.0005 %
         K (Potassium)≤ 0.02 %
         Mg (Magnesium)≤ 0.01 %
         Na (Sodium)≤ 0.005 %
         NH₄ (Ammonium)≤ 0.005 %
         Pb (Lead)≤ 0.001 %