A part of Merck

109953 | Cynk, roztwór wzorcowy

109953
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1099530001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 1 amp
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109953
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.04 g/cm3 (20 °C)
     pH value2.0 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H315: Działa drażniąco na skórę.
     H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
     H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować ochronę oczu.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal28
     Roztwory wodne: Kategoria D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 51/53
     Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 61
     Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1840 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1840 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1840 , 8, III, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 1 (Acids)7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))
     Supplemental Information
     Specifications
     content (Zn)1000 mg / Ampoule
     Determination method: Complexometric titration.
     (traceable of NIST - SRM 682)
     Accuracy of the method: +/- 2 mg

     Powiązane produkty i zastosowania

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     119806 Cynk, roztwór wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     116755 Chlorek cezu i chlorek lantanu, roztwór buforowy Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Standards Titrisol®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Titrisol® Standards
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Titrisol® Standards