A part of Merck

108883 | Siarczan cynkowy, heptahydrat

108883
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 108883.0500 replaces and has a superior specification to ZX0105-1
   In North America 108883.9050 replaces and has a superior specification to ZX0105-20

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   7446-20-0231-793-3O₄SZn * 7 H₂OZnSO₄ * 7 H₂O287.54 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1088830500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 500 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1088831000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1088835000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka plastikowa 5 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1088839050
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Pudlo tekturowe 50 kg
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           Description
           Catalogue Number108883
           ReplacesZX0105; ZX0105-1; ZX0105-20
           SynonymsZinc vitriol
           DescriptionZinc sulfate heptahydrate
           References
           Product Information
           CAS number7446-20-0
           EC index number030-006-00-9
           EC number231-793-3
           GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
           Hill FormulaO₄SZn * 7 H₂O
           Chemical formulaZnSO₄ * 7 H₂O
           Molar Mass287.54 g/mol
           HS Code2833 29 20
           Applications
           ApplicationZinc sulfate heptahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7446-20-0, EC Number 231-793-3, chemical formula ZnSO₄ * 7 H₂O. Zinc sulfate heptahydrate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Zinc vitriol
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Density1.97 g/cm3 (20 °C)
           Melting Point100 °C
           pH value4 - 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
           Bulk density800 - 1000 kg/m3
           Solubility965 g/l
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           LD 50 oralLD50 Szczur 1260 mg/kg
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)


           Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
           H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
           H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
           Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
           P280: Stosować ochronę oczu.
           P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
           P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
           RTECSZH5300000
           Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
           WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
           Disposal14
           Sole nieorganiczne: Pojemnik I. Obojętne roztwory tych soli: Pojemnik D. Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
           Safety Information
           Hazard Symbols Harmful
           Dangerous for the environment
           Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
           R PhraseR 22-41-50/53
           Działa szkodliwie po połknięciu.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
           S PhraseS 22-26-39-46-60-61
           Nie wdychać pyłu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić okulary lub ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))
           Supplemental Information
           Specifications
           Assay (complexometric)99.5 - 103.0 %
           Identitypasses test
           Appearance of solutionpasses test
           Insoluble matter≤ 0.01 %
           pH-value (5 %; water, 25 °C)4.4 - 5.6
           Chloride (Cl)≤ 0.0005 %
           Total nitrogen (N)≤ 0.0005 %
           Nitrate (NO₃)≤ 0.002 %
           As (Arsenic)≤ 0.00005 %
           Ca (Calcium)≤ 0.001 %
           Cd (Cadmium)≤ 0.0005 %
           Cu (Copper)≤ 0.0005 %
           Fe (Iron)≤ 0.0005 %
           K (Potassium)≤ 0.001 %
           Mg (Magnesium)≤ 0.001 %
           Mn (Manganese)≤ 0.0003 %
           Na (Sodium)≤ 0.001 %
           NH₄ (Ammonium)≤ 0.001 %
           Pb (Lead)≤ 0.001 %
           Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
           1088830500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1088831000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1088835000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1088839050 Pudlo tekturoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

           Reach Use

           Tytuł
           Reach Use