A part of Merck

101964 | Tetraboran disodowy, dekahydrat

101964
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1303-96-4215-540-4B₄Na₂O₇*10H₂ONa₂B₄O₇*10 H₂O381.32 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1019640025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number101964
     SynonymsBorax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
     Descriptiondi-Sodium tetraborate decahydrate
     References
     Product Information
     CAS number1303-96-4
     EC index number005-011-01-1
     EC number215-540-4
     Hill FormulaB₄Na₂O₇*10H₂O
     Chemical formulaNa₂B₄O₇*10 H₂O
     Molar Mass381.32 g/mol
     HS Code2840 19 90
     Applications
     Applicationdi-Sodium tetraborate decahydrate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)=9.18₀ (25°C) Certipur®. CAS 1303-96-4.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.72 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point75 °C Eliminacja wody krystalizacyjnej
     pH value9.2 (47 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure0.213 hPa (20 °C)
     Bulk density750 kg/m3
     Solubility49.74 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 2660 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     RTECSVZ2275000
     Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??
     R PhraseR 60-61-36
     Może upośledzać płodność.Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa drażniąco na oczy.
     S PhraseS 53-45-26
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     pH-value (25 °C)9.180 - 9.186
     Identitypasses test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Certified Secondary Reference Buffer Solutions and Substances
     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Certified Secondary Reference Buffer Solutions and Substances