106466 | Wodorotlenek sodowy, monohydrat

106466
Price could not be retrieved
Upon Order Completion More Information
You Saved ()
 
Request Pricing
Limited Availability Limited Availability
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
   Will advise
   View Pricing & Availability
      CompareClick To Print This Page

   Overview

   Key Spec Table

   CAS # Hill Formula Chemical Formula Molar Mass
   12200-64-5HNaO * H₂ONaOH * H₂O58.01 g/mol

   Pricing & Availability

   Catalogue NumberAvailability Packaging Qty/Pack Price Quantity
   1064660050
   Retrieving availability...
   Limited Availability Limited Availability
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
     Will advise

     Butelka plastikowa 50 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1064660500
     Retrieving availability...
     Limited Availability Limited Availability
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
       Will advise

       Butelka plastikowa 500 g
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number 106466
       Synonyms Soda caustic
       References
       Product Information
       CAS number 12200-64-5
       Hill Formula HNaO * H₂O
       Chemical formula NaOH * H₂O
       Molar Mass 58.01 g/mol
       HS Code 2815 11 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point 1400 °C
       pH value 14 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
       Solubility 1100 g/l (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s) H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s) P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Signal Word Niebezpieczeństwo
       Storage class 8 B Niepalne substancje żrące
       WGK WGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal 13
       Zasady nieorganiczne w razie konieczności należy rozcieńczyć, ostrożnie dodając je z mieszaniem do wody, a następnie zobojętnić (rękawice, wyciąg) stosując kwas solny (nr kat. 100312). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of danger substancja ?r?ca
       R Phrase R 35
       Powoduje poważne oparzenia.
       S Phrase S 26-37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RID UN 1823 Natriumhydroxid, fest, 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGR UN 1823 SODIUM HYDROXIDE, SOLID, 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-Code UN 1823 SODIUM HYDROXIDE, SOLID, 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications

       Documentation

       MSDS

       Languages
       Argentina Australia Belgie
       Belgien Belgique Brasil
       Ceská Rep Chile China
       Colombia Cyprus Danmark
       Deutschland Eesti Ellas
       España France Hrvatska 
       Iceland Indonesia Italia
       Korea Latvija Lietuva
       Magyarország Malta México
       Nederland  Norge Peru
       Polska Portugal Romania
       Schweiz Slovenija Slovensko
       South Africa Srpski Standard EU English
       Suisse Suomi Sverige
       Svizzera Taiwan Thailand
       Türkiye United Kingdom Venezuela
       Éire Österreich България
       Россия

       Certificates of Analysis

       Product Number Packaging Specification Lot Number
       1064660050 Butelka plastikowa PDF Specification Document
       1064660500 Butelka plastikowa PDF Specification Document

       Reach Use

       Title
       Reach Use

       Related Products & Applications

       Accessories (Primary)

        Catalogue Number Description  
       100318 Kwas solny 30% Show Pricing & Availability
       100441 Kwas azotowy 65% Show Pricing & Availability
       101514 Kwas solny 30% Show Pricing & Availability
       101518 Kwas azotowy 60% Show Pricing & Availability

       Related Products By: Brand Facette

       Categories

       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Salts Suprapur®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Auxiliaries for AAS
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP