A part of Merck

109605 | n-Heksadekan

109605
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   544-76-3208-878-9C₁₆H₃₄CH₃(CH₂)₁₄CH₃226.44 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1096050005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109605
     SynonymsCetane
     Descriptionn-Hexadecane
     References
     Product Information
     CAS number544-76-3
     EC number208-878-9
     Hill FormulaC₁₆H₃₄
     Chemical formulaCH₃(CH₂)₁₄CH₃
     Molar Mass226.44 g/mol
     HS Code2901 10 00
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationn-Hexadecane reference substance for gas chromatography. CAS 544-76-3, EC Number 208-878-9, chemical formula CH₃(CH₂)₁₄CH₃. n-Hexadecane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Cetane
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.77 g/cm3 (20 °C)
     Flash point135 °C
     Melting Point18 °C
     Vapor pressure<0.1 hPa (20 °C)
     Viscosity kinematic<7 mm2/s (40 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
     EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
     Precautionary Statement(s)P260: Nie wdychać pary.
     P262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
     P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P331: NIE wywoływać wymiotów.
     Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangersubstancja szkodliwa
     R PhraseR 65-66
     Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
     S PhraseS 23-24-62
     Nie wdychać pary.Unikać zanieczyszczenia skóry.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.5 % (a/a)
     Identity (IR-spectrum)conforms